Prof. univ. dr. Nicolae Anastasiu

“Ce trebuie să știm despre un studiu științific. Pe marginea unui articol regretabil.” de Nicolae Anastasiu

  Cunoașterea bogățiilor subsolului unei țări reprezintă prima condiție a dezvoltării sale și este expresia parcurgerii unor etape costisitoare impuse de cercetarea geologică, prospecțiunea resurselor și explorarea lor. Această ultimă etapă ne permite să evaluăm rezervele geologice (pentru minereuri, resurse…