EDITURA INTEGRAL: GAZELE DE ȘIST ȘI FRACTURAREA HIDRAULICĂ – ÎNTRE MIT ȘI REALITATE: AUTOR CONSTANTIN CRÂNGANU (Jurnalul Bucureștiului)

 

Cartea reprezintă o premieră absolută în spaţiul cultural-ştiinţific românesc: este prima carte dedicată acestui mult dezbătut subiect. Este scrisă cu rigoarea şi informaţia cercetătorului, talentul unui scriitor şi spiritul polemic al unui ziarist.

Constantin Crânganu, absolvent al Institutului de Petrol şi Gaze din Bucureşti, este, în prezent, profesor de geofizică şi geologia petrolului la Graduate Center şi Brooklyn College, The City University of New York. Anterior a fost cadru didactic la Universittea “Al. I. Cuza” din Iaşi şi la University of Oklahoma, School of Geology and Geophysics. A publicat ca autor, co-auto sau editor, 13 cărţi şi capitole de carte şi peste 60 de articole peer-rewied şi rezumate extinse în SUA, Germania, Canada, România şi alte ţări.

Cartea constă din 18 capitole grupate în trei părţi însoţite de mai multe anexe utile (Glosar de termeni, bibliografie selectivă, recomandari de lecturi suplimentare etc.). Cele 32 de ilustrţii color împreună cu explicaţiile lor completează fericit capacitatea de înţelegere a celor prezentate.

Prima parte este o prezentare generală a gazelor de şist şi a metodei de fracturare hidraulică. Se prezintă documentat şi competent caracteristicile rezervoarelor de gaze convenţionale faţă de cele ale rezervoarelor clasice precum şi ale forajelor neconvenţioale cu direcţionare orizontală şi fracturare hidraulică faţă de cele convenţionale. Tot aici este expusă o scurtă istorie a fracturării hidraulice.

Partea a doua, cea mai extinsă, a cărţii constă din 12 capitole ce abordează principalele teme ce au făcut obiectul discuţiilor din media legate de acest subiect. Astfel, rand pe rand sunt discutate posibila seismicitate indusă de fracturarea hidraulică, legătura dintre fracturarea hidraulică şi circulaţia apelor subterane, radioactivitatea asociată eventual fracturării hidraulice, impactul fracturării hidraulice asupra resurselor de apă, asupra încălzirii globale, asupra sănătăţii oamenilor şi animalelor, legătura cu ,,energia verde”etc. Tot în acest capitol sunt discutate şi puterea manipulării opiniei publice de către productii media precum filmul Gasland si se face o comparaţie între satele Dimock, Pennsylvania şi Pungeşti, Vaslui, ambele devenita celebre datorită gazelor de şist

Partea a treia se referă la fracturarea hidraulică la timpul viitor şi analizează potenţialul de resurse de hidrocarburi mondial, ale SUA şi ale României, poziţia şi influenţa factorilor politici, reglementările din diferite ţări ale lumii, posibilele inovaţii tehnico-inginereşti ce pot apărea în viitor.

Maniera în care este concepută cartea este inedită. O bună parte din lucrare a fost publicată anterior pe platforma on-line Contributors.ro dedicată dezbaterilor publice. În afara textelor sale, autorul inserează în carte şi fragmente din dialogurile purtate cu cititorii de pe blog. In acest cadru informal, autorul s-a confruntat cu opinii diverse, uneori contrare celor ale sale, exprimate nu întodeauna în formule foarte politicoase. Cu onestitate autorul reproduce cu acurateţe aceste opinii precum şi răspunsurile sale, ceea ce conferă un interes deosebit pentru cititor şi un dinamism aparte al cărţii.

Indiferent de poziţia pro sau contra a cititorului, cartea oferă o bază solidă de discuţie, argumente şi contraargumente solid fundamentate ştiinţific şi bazate pe o recunoaştere critică a documentelor, faptelor şi publicaţiilor existente pe această temă. Cartea se adresează atât specialiţtilor cât şi oamenilor obişnuiţi dar dornici de cunoaştere a adevărului.

SURSA: Jurnalul Bucureștiului

http://www.jurnalulbucurestiului.ro/editura-integral-gazele-de-sist-sifracturarea-hidraulica-intre-mit-si-realitate-autor-constantin-cranganu/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *